Què és Scrapbooking?

CAT. La paraula SCRAPBOOKING ve de l´anglès i vol dir: SCRAP = Retall i BOOK = Llibre.

SCRAPBOOK = Llibre de Retalls.

S´utilitza per definir la tècnica de guarnir un àlbum de fotos amb retalls de tota mena: per exemple una papallona de paper kraft, una fulla feta amb cartolina, un tros de diari, un tros de tela, un clip, una pinça, un cordillet etc. I partint d´aquesta base podem decorar qualsevol cosa com per exemple els Quaderns Little o els Mini Àlbums Little.

A partir d´aquí i amb una gran varietat de tècniques i material de tot tipus, cadascú fa volar la seva imaginació.

El millor de l´Scrapbooking és que mai s´acaba,  és a dir, que sempre hi ha nous materials, noves tècniques, nous estris, noves màquines etc.

“Sigueu vosaltres mateixos”. Al principi, com tots hem fet… hem entrat a internet i hem buscat idees: imatges, videos, consells, material etc. I veiem que tothom ho fa diferent i a la seva manera. És per això que heu de tenir molt clar que vosaltres sou vosaltres, el vostre espai, les vostres idees i el vostre material. No tothom fa les coses igual perquè per exemple a una persona li anirà bé un estri i a una altra persona un altre i que una persona tindrà les seves idees per un projecte i una altra les seves pròpies. Podeu tenir com a base algun projecte que us hagi cridat l´atenció i a partir d´aquí crear-ne el vostre propi.

Amb els productes Little aprendreu a CREAR no COPIAR… i això és súper emocionant!!!!

I després….un altre consell que vaig apendre a un curs que vaig fer: quan hagueu de fer un treball o projecte … mai mireu primer per internet     (d´això se´n diu contaminar-se). Primer penseu vosaltres mateixos la idea, després reuniu el material que necessitareu, més tard feu el muntatge sense enganxar-ho ni muntar-ho i al final …. si voleu buscar alguna idea per internet … llavors ho feu. Però sempre sempre sempre …. la vostra idea davant de tot.

Per cert… ja en teniu alguna d´idea en ment? 

 

CAST. La palabra SCRAPBOOKING viene del inglés y significa: SCRAP = Recorte y BOOK = Libro.

Scrapbook = Libro de Recortes.

Se utiliza para definir la técnica de adornar un álbum de fotos con recortes de todo tipo: por ejemplo una mariposa de papel kraft, una hoja hecha con cartulina, un trozo de periódico, un trozo de tela, un clip, una pinza, un cordelito etc. Y partiendo de esta base podemos decorar cualquier cosa como por ejemplo los Cuadernos Little o los Mini Álbums Little.

A partir de aquí y con una gran variedad de técnicas y material de todo tipo, cada uno hace volar su imaginación.

Lo mejor de l’Scrapbooking es que nunca se acaba, es decir, que siempre hay nuevos materiales, nuevas técnicas, nuevos utensilios, nuevas máquinas etc.

“Ser uno mismo”. Al principio, como todos hemos hecho … hemos entrado en internet y hemos buscado ideas: imágenes, videos, consejos, material etc. Y vemos que todo el mundo lo hace diferente y a su manera. Es por ello que debéis tener muy claro que vosotros sois vosotros, vuestro espacio, vuestras ideas y vuestro material. No todo el mundo hace las cosas igual porque por ejemplo a una persona le irá bien un utensilio y a otra persona otro y que una persona tendrá sus ideas para un proyecto y otra las suyas propias. Podéis tener como base algún proyecto que os haya llamado la atención y a partir de aquí crear el vuestro propio.

Con los productos Little aprenderéis a CREAR … y no COPIAR … y eso es súper emocionante !!!!

Y después … otro consejo que aprendí en un curso que hice: cuando tengáis que hacer un trabajo o proyecto … nunca miréis primero por internet (de esto se llama contaminarse). Primero pensad vosotros mismos la idea, después reunid el material que necesitaréis, más tarde haced el montaje sin pegarlo ni montarlo y al final …. si queréis buscar alguna idea por internet … entonces lo hacéis. Pero siempre siempre siempre …. vuestra idea ante todo.

Por cierto … ya tiene alguna ideas en mente?