CAT.  Els Quaderns Little estan fets a mà i els pots fer servir pel que vulguis: llibreta, agenda, diari, bloc de notes, bloc de dibuix, receptari etc.
Entra a la Shop per veure els Quaderns Little dins la plataforma d´artesans Etsy.

CAST. Los Cuadernos Little están hechos a mano y los puedes utilizar para lo que quieras: libreta, agenda, diario, bloc de notas, bloc de dibuijo, recetario etc.
Entra en la Shop para ver los Cuadernos Little dentro de la plataforma de artesanos Etsy.